FTN-030 和泉潤作品2015年12月18日

FTN-030 和泉潤作品2015年12月18日

 韶郡诸山樟木最多,土人以之蒸汁煎炼结成樟脑,与焰硝无异,水中燃火其焰益炽。 煎汤涤衣垢则不退颜色。

产难临时细嚼数枚,花水送下,须臾立产。时珍言蝮蛇中人,刮末涂之即愈。

又以涂朱烧烟辟臭虫,熏之即毙,则杀虫之功从可知矣。若以水浸浊满,不但失其性味,反有伤于胃气也。

鹿肉之生者,主中风口僻不正,锉碎薄贴僻上,正,急去之,不尔复牵向不僻处矣。使壅塞通利,经络条达,而惊热自平,疮毒能出。

牛屎烧灰敷小儿痘疮溃烂。炼成每斤入陈酒四两再熬沸,和药为丸,则药力易化。

不宜多用,但其性易于僭上,过用则损肺伤目,非属虚寒者概不可施。驴乳疗黄瘅湿热止渴。

Leave a Reply